Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Bidrag till bil för handikappade

Bidrag till bil kan den få som har ett varaktigt handikapp och stora svårigheter att förflytta sig eller anlita allmänna kommunikationer. Det kan gälla personer som är beroende av olika hjälpmedel, till exempel rullstol, rullator eller käppar. Även vid svårare astmatiska besvär eller andra allvarliga tillstånd kan bidrag ges. Föräldrar som har ett handikappat barn kan också få bilstöd.

Ett ytterligare krav, för att få bilstöd, är att man är inskriven i Försäkringskassan.
Du ansöker hos Försäkringskassan som beslutar om rätt till bilstöd och bidragets storlek.
Du kan inte få ekonomiskt bidrag till en bil som du köpt innan Försäkringskassan har fattat beslut i ärendet!