Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Dessa bidrag finns

Grundbidraget är på högst 60 000 kronor och ges vid köp av bil oavsett inkomst. För grupperna 4 och 5 är bidraget högst 30 000 kronor.
En femtedels grundbidrag (högst 12 000 kronor) ges vid köp av motorcykel och en tjugondels grundbidrag (högst 3 000 kronor) vid köp av moped.

Anskaffningsbidraget på 40 000 kronor är inkomstprövat och ges till den som har en lägre bruttoinkomst än 88 000 kronor om året. Bidraget trappas ned enligt särskilda regler för att helt upphöra vid en bruttoinkomst på 160 000 kronor om året.

För förälder enligt 4 och 5 sammanräknas föräldrarnas bruttoinkomster om båda sammanbor med barnet.

Grundbidrag och anskaffningsbidrag får tillsammans överstiga bilens anskaffningskostnad med högst 35 000 kronor.

Grundbidrag och anskaffningsbidrag vid köp av motorcykel eller moped får tillsammans överstiga fordonets anskaffningskostnad med högst 12 000 kronor respektive 3 000 kronor.

Anpassningsbidrag lämnas för kostnader i samband med att bilen förses med olika specialutrustningar som kompenserar funktionsnedsättningen.

Bidrag till körkortsutbildning kan lämnas till handikappad person under 65 år som är i behov av bil för att kunna försörja sig eller få ett väsentligt bidrag till sin försörjning ska genomgå yrkesinriktad utbildning eller deltar i rehabilitering då han eller hon får utbildningsbidrag eller rehabiliteringsersätttning.

Den handikappade ska vara arbetslös eller riskera att bli arbetslös. Körkortsutbilningen ska också kunna leda till att han eller hon får ett arbete.
Bidrag till körkortsutbildning lämnas i samband med köp av motorfordon.