Kanslier

Solnakansliet:

Besök & leverans
FfdN
RehabCenter Sfären
Bockholmsvägen 1, kv Sfären
170 78 SOLNA

Post & administration
FfdN
Box 7023
170 07 Solna
RehabCenter Sfären
SWEDEN

Telefon: +46(0)8-791 14 81
E-post: info@ffdn.se

Marie Wikström 
EX-Centers samordnare, Arbetsmiljöansvarig 
Telefontid: mån-tors 09.30-14.30
Tel: 08-791 14 67  e-mail: marie.w@ffdn.se   e-mail: info@ex-center.org

Marianne Olow
Ekonomiansvarig 
Telefontid: tis-tors 09-30-15.00. tel: 08-791 14 81 e-mail: marianne.o@ffdn.se

Maria Wilhelmsson
Jurist
Telefontid: mån-tors 09.30-14.30. tel: 08-791 14 81 e-mail: maria.w@ffdn.se 

Kerstin Eklund-Krusell
Kanslist
Telefontid: mån-tors 09.30-14.30. tel: 08-791 14 81 e-mail: kerstin.e-k@ffdn.se

Båstadkansliet:

Axeltorpsvägen 2, 269 42 BÅSTAD

Björn Håkansson
Ordförande/Ombudsman 
Telefontid: mån-fre 09.30-14.00. tel: 070-564 13 88 e-mail: bjorn.h@ffdn.se

Ann Håkansson 
Redaktör 
Telefontid: jämna veckor mån-tors 08.30-12.00 ojämna veckor tis-fre 08.30-12.00. tel: 070-569 13 88  e-mail: ann.h@ffdn.se

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Bräcke diakoni
802
808