Kontakt

Besök & leverans
FfdN
RehabCenter Sfären
Bockholmsvägen 1, kv Sfären
170 78 SOLNA

Post & administration
FfdN
Box 7023
170 07 Solna
RehabCenter Sfären
SWEDEN

Telefon: +46(0)8-791 14 81
E-post: info@ffdn.se

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Bräcke diakoni
863