Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Strängare regler för sjukförsäkringen från nästa år

I budgetpropositionen för nästa år införs sänkt sjukpenning och en hårdare prövning av arbetsförmågan. Men det satsas också på rehabilitering och skatterabatter som ger långtidssjukskrivna jobb.

Idag är 98,9 procent av inkomsten sjukpenninggrundande. Från årsskiftet sänks sjukpenningen genom att bara 97 procent av inkomsten räknas som grund för ersättningen.

En annan förändring är att arbetsförmågan inom tre månader ska prövas gentemot alla arbetsuppgifter som arbetsgivaren har. Efter sex månader ska arbetsförmågan prövas gentemot hela arbetsmarknaden och efter ett år blir det antingen förtidspension eller arbetslöshet. Om sjukskrivningen ska fortsätta så sänks ersättningen från 80 till 75 procent av inkomsten.

Regeringen ska också satsa på en rehabiliteringsgaranti och på företagshälsovård. Satsningen är på sammanlagt 3,4 miljarder kronor under tre år.

Arbetsgivare som anställer långtidssjukskrivna och företagspensionärer ska få en skatterabatt som blir dubbelt så stor som för nystartsjobb. Satsningen kallas för ”nyfriskjobb”

Regeringen vill dessutom locka förtidspensionärer tillbaka till arbetslivet. Detta vill man göra genom att göra det möjligt att ha både arbetsinkomst och förtidspension.