Verksamhetsplan 2018


Förslag till verksamhetsplan för tiden 1 jan - 31 dec 2018. Planen är baserad på FfdN:s policy- och måldokument.

 

 

Medlemsaktiviteter

 

·         Årsmöte.

·         Anordna en sommarvecka för samtliga medlemmar med fokus på träning och social samvaro.

·         Anordna en brukarträff för barn med multipla extremitetsskador

·         Anordna en brukarträff med inriktning mot att åldras med extremitetsskada.

 

 

 

EX-Center

 

·         Informera våra medlemmar och de neurosedynskadade om EX-Center för att öka medvetenheten om vad EX-Center kan hjälpa till med samt hur remissförfarandet fungerar.

·         Marknadsföra EX-Center genom att föreläsa, delta på konferenser etc.

·         Fortsätta att vidareutveckla EX-Center.

 

                     

 

Information/utbildning

 

·         Nyhetsbrev ska skickas ut till samtliga medlemmar fyra gånger per år.

·         Samtliga hemsidor ska underhållas och uppdateras.

·         N-boken, ”Bara en liten vit sömntablett” av Nadja Yllner, ska fortsätta att säljas på svenska och engelska.

·         Kontinuerlig utbildning av styrelsen och personal.

 

 

 

Neurosedyn

 

·         FfdN ska söka medel ur Arvsfonden för ett stort konstprojekt som kommer att genomföras med Peter Sundström som projektansvarig. Det kommer göras film, konst och en foto-bok. Tio neurosedynskadade kommer att delta.

·         Fortsätta kampanjen för att få neurosedynersättning från tyska staten.

·         Stötta danska talidomidskadade för att få ersättning från den danska staten

·         Styrelsen fortsätter arbetet med att undersöka förekomsten av neurosedynskadade i Argentina.

 

 

 

Handikappolitik

 

·         Informera riksdagsledamöter om vår grupps behov genom att genomföra en hearing.

·         Fortsätta att arbeta för att armskadade ska få parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

·         FfdN ska synas och höras genom deltagande i Specialpedagogiska skolmyndighetens intresseråd.

·         Skriva remissyttranden och debattinlägg i relevanta handikappolitiska frågor.

·         Driva lobbyverksamhet i viktiga frågor, t ex LSS. 

·         Vid behov företräda medlemmar juridiskt vid exempelvis mål om bilstöd och LSS.

·         Stötta lokalföreningarna i sitt handikappolitiska arbete, bl.a. genom tillgång till personalresurser.

·         Bevaka aktuella utredningar som berör oss, t ex angående bilstöd. 

·         Arbeta för ökad tillgänglighet.

·         Deltaga i Läkemedelsverkets Patient-Konsumentråd

 

 

 

Fosterskadande läkemedel

·         Noggrant följa debatten rörande talidomid och andra fosterskadande läkemedel, både inom och utom Sverige.

·         Bevaka talidomidets återkomst till Europamarknaden samt även i Brasilien.

·         Föra ut FfdN:s synpunkter till berörda departement och politiker.

                     

                     

                     

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik802
885