EX-Center

FfdN driver tillsammans med Bräcke Diakoni EX-Center. 


EX-Center är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med medfödda reduktionsmissbildningar eller amputationer p.g.a. skada eller sjukdom på fler än en arm eller ett ben.

Centret drivs av Föreningen för de Neurosedynskadade och Bräcke diakoni.

EX-Center startade sin verksamhet 1993. Vi arbetar med  habilitering/rehabilitering och hälsa utifrån en helhetssyn med kunskapsuppbyggande insatser och informationsspridning. Vi
fungerar som ett komplement till det stöd som erbjuds i kommuner och landsting. Bräcke diakoni har avtal med Stockholms läns landsting.

EX-Centers ansvarsområde är rehabilitering för personer med multipla extremitetsskador. Detta omfattar personer med medfödda multipla extremitetsskador (inkl. dysmeli, TAR-syndromet, Artrogrypos, Aperts syndrom), neurosedynskador samt förvärvade multipla extremitetsskador på grund av trauma eller sjukdom (sepsis eller tumörer). 

EX-Centers interdisciplinära team består av ortopedläkare, samordnare, arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog. Vi samarbetar mycket nära med ortopedingenjörer från samtliga ortopedverkstäder som har avtal med Stockholms Läns Landsting. 

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Bräcke diakoni
802
880