Kort om FfdN

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) är en organisation som bildades för de barn som i början av 1960-talet föddes med skador på grund av läkemedlet Neurosedyn. Målgruppen har senare utvidgats till att omfatta alla personer med omfattande medfödda eller förvärvade extremitetsskador, t.ex dysmeli. dubbelt armamputerade, amputerade efter sepsis (blodförgiftning), TAR och Artogryphos. Föreningen är religiöst och politiskt obunden och arbetar intressepolitiskt för att våra medlemmar ska tillförsäkras delaktighet och jämställdhet inom samtliga samhällsområden. Föreningen är öppen för medlemskap för alla personer som vill stödja FfdN:s arbete och som delar vår värdegrund.
801