Dysmeli

Dysmeli kan beskrivas som avsaknad av arm, ben eller del därav. Dysmeli är en medfödd skada, d v s reduktionsmissbildning på en eller flera extremiteter. Extemitetsavvikelsen innebär att delar av arm eller ben saknas.
Förekomsten av dysmeli är i stort sett konstant. Årligen föds ett 60-tal barn i Sverige med dysmeli. Man räknar generellt med att två tredjedelar av skadorna drabbar armar och en tredjedel ben. Varje år föds ca två barn med multipla extremitetsavvikelser.
804
915