Bli medlem


Inte medlem? FfdN behövs! Och vi behöver dig

Neurosedyn används igen över hela världen
Vid nedskärningar och besparingar behövs en handikapporganisation som står upp för sina medlemmar
Inom föreningen finns ovärderliga kunskaper och erfarenheter
FfdN är en förening med en stor portion humor och värme
Behöver Du oss? - Vi behöver Dig!
Medlemsavgiften är 200 kronor per år och då får Du allt detta: 
* Möjlighet att delta i våra olika medlemsaktiviteter till ett mycket subventionerat pris.
* Många nya vänner.
* Roliga och berikande upplevelser.
* Reseersättning till och från våra aktiviteter. Det ska inte spela någon roll var i landet Du bor.
* Träffa andra människor som vet vad din funktionsnedsättning innebär. Du behöver aldrig förklara något.
* Tillgång till aktuell information om vad som händer på handikappområdet. Både när det gäller forskning och lagstiftning.
* Hjälp, stöd och rådgivning i kontakter med myndigheter.
...och mycket, mycket mer!


Sätt in 200 kr på plusgiro 46 37 80 - 7 och ange följande uppgifter:
Förnamn
Efternamn
Postadress
Postnummer
Postort
Mobiltelefon
Personnummer/ födelsedatum år mån dag
E-post

Region:  Göteborg, Stockholm eller Danmark

Ange också vilken kategori du tillhör:
1  Neurosedynskadad
2  Övrig extremitetsskada
3  Övrigt funktionshinder
4  Anhörig till kategori ett eller två
5  Stödmedlem

Frågor? Ring eller maila oss på kansliet. 
FfdN  
Nybodagatan 1 bv
S-171 42 SOLNA 
Sweden 
Telephone : 08-551 087 00  
E-mail: info@ffdn.se

802
810