Frakturer

Ett brott eller en spricka i någon av kroppens ben är ofta förenat med smärta och obehag. En del skador läker av sig själv medan andra kräver behandling och eventuellt ett ingrepp. En del personer bryter ben i kroppen lättare än andra och en orsak till det kan bero på att man är benskör.


För målgruppen

Vid ett arm- eller benbrott begränsas rörligheten vilket kan försvåra aktiviteter i vardagen. Om skadan kräver att det görs ett operativt ingrepp, så kan det bli mer komplicerat om det är en arm eller ett ben som från början har en medfödd avvikelse. Det kan då vara svårt att veta hur armen eller benet såg ut innan skadan. Om det finns röntgenbilder sparade sedan tidigare på arm, ben eller händer så kan det vara till stor hjälp för behandlade vårdgivare. Det finns kliniker som erbjuder att du som privatperson själv får genomföra röntgenundersökningar om du själv står för kostnaden. Det kan vara värt att ha bilder på hur ens extremiteter ser ut om man råkar ut för en olycka i framtiden. Behöver du hjälp med hur du går tillväga, så ta kontakt med Ex-Center.

Tips som underlättar

Om en skada uppstår är det viktigt att tänka igenom vilken hjälp eller hjälpmedel som du kan komma att behöva under rehabiliteringen. Det gäller allt från hjälp med daglig personlig omvårdnad till rätt sorts smärtlindring. Om skadan är av den omfattningen att personlig hjälp kan behövas under en tid så ta kontakt med kommunens biståndshandläggare som då kan besluta om tillfällig hemtjänst.

Om du bryter eller får en spricka i fot eller ben kan kryckor eller käpp vara ett alternativ för att avlasta. Det finns kryckor som sätts i armhålorna. Om du har korta armar kan handtagen behöva flyttas upp för att det ska fungera.Ett annat alternativ, om du har armar eller delar av armar, kan ett gåbord vara ett annat alternativ. Det kan du hänga på och på så sätt avlasta den del som är skadad. Om du saknar båda armarna, så kan rullstol, elrullstol eller en kontorsstol på hjul vara ett alternativ. Även om du brutit ett ben eller en fot så kan du oftast hjälpligt sparka dig fram med det friska benet.886
889
902