Kansli

Besök & leverans

FfdN
Nybodagatan 1
171 42 SOLNA

Post & administration
FfdN
Nybodagatan 1
171 42 SOLNA
SWEDEN

Telefon: +46(0)8-55 10 87 00
E-post: info@ffdn.se


Marie Wikström
EX-Centers Koordinator, Arbetsmiljöansvarig
Telefontid: mån-tors 09.30-16.00
Tel: 08-55 10 87 02 e-mail: marie.w@ffdn.se , 


Maria Wilhelmsson
Jurist
Telefontid: mån-tors 09.30-14.30. tel: 08-55 10 87 01 

Malin Hansen
Kanslist
Telefontid: mån-tors 09.30-14.30. tel: 08-55 10 87 04 
Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


802
808