Kanslier

Solnakansliet:

Besök & leverans
FfdN
RehabCenter Sfären
Bockholmsvägen 1, kv Sfären
170 78 SOLNA

Post & administration
FfdN
Box 7023
170 07 Solna
RehabCenter Sfären
SWEDEN

Telefon: +46(0)8-55 10 87 00
E-post: info@ffdn.se

Marie Wikström
EX-Centers samordnare, Arbetsmiljöansvarig
Telefontid: mån-tors 09.30-14.30
Tel: 08-55 10 87 00 e-mail: marie.w@ffdn.se e-mail: info@ex-center.org

Marianne Olow
Kanslist
Telefontid: tis-tors 09-30-15.00. tel: 08-55 10 87 00 

Maria Wilhelmsson
Jurist
Telefontid: mån-tors 09.30-14.30. tel: 08-55 10 87 00 

Malin Hansen
Kanslist
Telefontid: mån-tors 09.30-14.30. tel: 08-55 10 87 00 Båstadkansliet:

Vilohemsvägen 12 C, 266 53 VEJBYSTRAND

Björn Håkansson
Ordförande/Ombudsman
Telefontid: mån-fre 09.30-14.00. tel: 08-55 10 87 00 e-mail: bjorn.h@ffdn.se

Ann Håkansson
Redaktör
Telefontid: jämna veckor mån-tors 08.30-12.00 ojämna veckor tis-fre 08.30-12.00. tel: 08-55 10 87 00 e-mail: ann.h@ffdn.se

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


802
808