Kanslier

Solnakansliet:

Besök & leverans
FfdN
Nybodagatan 1 bv
171 42 SOLNA

Post & administration
FfdN
Nybodagatan 1 bv
171 42 SOLNA
SWEDEN

Telefon: +46(0)8-55 10 87 00
E-post: info@ffdn.se

Marie Wikström
EX-Centers Koordinator, Arbetsmiljöansvarig
Telefontid: mån-tors 09.30-16.00
Tel: 08-55 10 87 02 e-mail: marie.w@ffdn.se , 


Maria Wilhelmsson
Jurist
Telefontid: mån-tors 09.30-14.30. tel: 08-55 10 87 01 

Malin Hansen
Kanslist
Telefontid: mån-tors 09.30-14.30. tel: 08-55 10 87 04 Skånekansliet:

Vilohemsvägen 12 C, 266 53 VEJBYSTRAND

Björn Håkansson
Ombudsman
Telefontid: mån-fre 09.30-14.00. tel: 08-55 10 87 00 e-mail: bjorn.h@ffdn.se

Ann Håkansson
Redaktör
Telefontid: mån-fre 10.00-12.00  tel: 08-55 10 87 00 e-mail: ann.h@ffdn.se

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


802
808