FfdN StockholmFöreningen för de Neurosedynskadade i Stockholmsregionen (FfdN-Stockholm) är en ideell förening vars ändamål är att tillvarata, de i området boende, medlemmarnas intressen. Vårt arbete syftar till att våra medlemmar ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda inom såväl i politiska, juridiska, sociala, medicinska och ekonomiska frågor. Föreningens målsättning är att arbeta för ökad tillgänglighet och livskvalitet för medlemmarna. Målgruppen består av neurosedynskadade, personer med dysmeli och personer som amputerats p g a sepsis (blodförgiftning) eller andra traumatiska skador. 
FfdN-Stockholm arbetar handikappolitiskt med frågor som parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ledsagning, personlig assistans, hemtjänst, tillgängligheten i kollektivtrafiken mm
Föreningen arbetar också med friskvårdsaktiviteter som pilatesträning, hälsohelger, vattenträning, segling och löpning. Vi har en egen pilatesgrupp där träningen anpassas utifrån deltagarnas funktionsnedsättningar. 
Vi anordnar också aktiviteter av mer social karaktär såsom julbord, teater- och musikevenemang, utställningar och restaurangbesök.

Ordförande: Marie Wikström 
Ledamot/Vice ordförande: Cecilia Andersson       
Ledamot/Sekreterare: Peter Idar
Ledamot: Carina Essberg
Ledamot: Peter Ståhl
Suppleant/Kassör: Håkan Andersson
Suppleant/Vice sekreterare: Lollo Collmar
Suppleant: Jan Eriksson

Lättast når du oss på e-post: ffdn-stockholm@ffdn.se

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


802
809
877