FfdN StockholmFöreningen för de Neurosedynskadade i Stockholmsregionen (FfdN-Stockholm) är en ideell förening vars ändamål är att tillvarata, de i området boende, medlemmarnas intressen. Vårt arbete syftar till att våra medlemmar ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda inom såväl i politiska, juridiska, sociala, medicinska och ekonomiska frågor. Föreningens målsättning är att arbeta för ökad tillgänglighet och livskvalitet för medlemmarna. Målgruppen består av neurosedynskadade, personer med dysmeli och personer som amputerats p g a sepsis (blodförgiftning) eller andra traumatiska skador. 
FfdN-Stockholm arbetar handikappolitiskt med frågor som parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ledsagning, personlig assistans, hemtjänst, tillgängligheten i kollektivtrafiken mm
Föreningen arbetar också med friskvårdsaktiviteter som pilatesträning, hälsohelger, vattenträning, segling och löpning. Träningen anpassas utifrån deltagarnas funktionsnedsättningar. P g a Corona ligger all träning nere men vi hoppas att kunna dra igång i höst igen.
Vi anordnar också aktiviteter av mer social karaktär såsom julbord, teater- och musikevenemang, utställningar och restaurangbesök.

Ordförande: Marie Wikström        
Ledamot/Sekreterare: Peter Idar
Ledamot: Carina Essberg
Suppleant/Kassör: Håkan Andersson
Suppleant/Vice sekreterare: Lollo Collmar


Lättast når du oss på e-post: ffdn-stockholm@ffdn.se

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


802
809
877