Behandlingar/ ingrepp

När behandlingar och ingrepp ska genomföras på en person med extremitetsavvikelser så är det viktigt att i möjligaste mån bibehålla fysisk funktion under och efter avslutad behandling. Om du ska genomgå en behandling som kommer att ske under en längre tid kan du behöva stå på dig kring vad som fungerar och vad som inte fungerar för att inte få sämre rörlighet under tiden.

886
891