Personlig hjälp enligt LSS och SoL

Alla människor vill klara sina dagliga behov på egen hand, om möjligt. Om en individs funktionsnedsättning gör det omöjligt att klara sig på egen hand behöver stat och/eller kommun hjälpa till. Tyvärr är det idag inte så enkelt. Många med stora behov står utan hjälp eller får hjälpen kraftigt neddragen trots att behoven inte har förändrats. FfdN arbetar för att våra medlemmar ska ha rätt till personlig assistans, ledsagning och annan hjälp som de behöver för att kunna leva ett värdigt, rikt och fullgott liv.

Du ansöker om olika hjälpinsatser via Försäkringskassan eller via din kommun.

803
813