Vad gör FfdN?

Alla människors liv är fulla av utmaningar. För oss med omfattande funktionshinder är dock de många utmaningar som dagligen måste övervinnas ofta större än vad de behöver och borde vara. Den hjälp från samhället som syftar till att personer med funktionshinder ska kunna leva på lika villkor som icke funktionshindrade räcker inte till. Det kan innebära förödande konsekvenser för den enskilde. 

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) kämpar för att våra medlemmar ska få den hjälp av samhället som de behöver. För att detta ska kunna vara möjligt krävs att politiska beslutsfattare blir informerade om våra behov och om konsekvenserna av att neka oss vår rätt till oberoende. Vi har under de senaste åren fått en rad dystra rapporter från våra medlemmar om bland annat minskade assistanstimmar och parkeringstillstånd som inte förnyas. Dessa rapporter innebär att FfdN fortsättningsvis måste arbeta ännu hårdare för att våra medlemmar ska ha möjlighet att få de stöd som de har rätt till.

Många av FfdN:s medlemmar har fyllt 60 år. Många av oss har för länge sedan börjat känna av olika krämpor som utan åtgärd knappast lär minska. FfdN har därför under flera år haft en uttalad hälsoinriktning för att förebygga och motverka problem orsakade av bland annat överutnyttjande och överbelastning av muskler och leder. Hälsoarbetet har fortsatt, inte minst genom det av Allmänna Arvsfonden finansierade Hälsoprojektet. 

Det finns mycket kvar att göra för FfdN. Föreningen representerar en unik grupp skadade och för att få igenom förändringar är det vi själva som måste ha engagemanget och orken att fortsätta att kämpa.


802
811