Provtagningar/ undersökningar

Att lämna prover eller att genomgå undersökningar kan bli extra besvärligt om man har extremitetsavvikelser. Det kan till exempel handla om blodtrycksmätningar eller att lämna blodprov där avsaknad av eller avvikelser på kroppsdelar försvårar. Det kan också rent fysiskt vara besvärligt som att ta sig upp eller ner från britsar, bänkar eller andra undersökningsbord. Att klä på eller av sig eller genomföra provtagningar, som till exempel att lämna ett urinprov kan bli svårt om den hjälp eller de hjälpmedel som man naturligt använder inte finns.Screeningundersökningar

I Sverige erbjuds ett antal screeningundersökningar. Screening är en undersökning av ett större antal människor för att hitta förstadier till en sjukdom, eller för att upptäcka en sjukdom innan den har gett symtom. Att upptäcka till exempel vissa former av cancer tidigt ökar chansen att kunna sätta in rätt behandling i tid. En av dessa undersökningar är mammografi där man scannas för bröstcancer. Eftersom personer med korta eller inga armar kan ha svårt att själva känna igenom brösten är det av stor vikt att delta vid dessa undersökningar. Ett tips kan vara att boka rullstolstid vid mammografibesöket. Tiden som är avsatt för besöket är längre och mer hjälp kan fås om behov finns.
Ytterligare en undersökning som många kan uppleva vara svår är gynekologisk cellprovskontroll, eftersom provet tas då man ligger i en gynekologstol. Som alternativ kan provet genomföras hemifrån då man med hjälp av en tops själv tar provet som sedan lämnas in för analys.

886
888