Besvär

Vissa besvär kan också upplevas hindrande som till exempel smärta eller klimakteriebesvär.

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


886
890