Om FfdN

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) är en organisation som bildades för de barn som i början av 1960-talet föddes med skador på grund av läkemedlet Neurosedyn. Målgruppen har senare utvidgats till att omfatta alla personer med omfattande medfödda eller förvärvade extremitetsskador, t.ex. dubbelt armamputerade, amputerade efter sepsis (blodförgiftning), TAR, Dysmeli och Artogryphos. 
Föreningen är öppen för medlemskap för alla personer som vill stödja FfdN:s arbete och som delar vår värdegrund.

FfdN arbetar intressepolitiskt för att våra medlemmar ska tillförsäkras delaktighet och jämställdhet inom samtliga samhällsområden.

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


802