Kärlmissbildningar

Kärlanomalier innebär att det finns medfödda missbildningar på kroppens blodkärl. 


För målgruppen

Hos personer med neurosedynskada eller dysmeli (medfödda extremitetsavvikelser) förekommer missbildningar på blodkärl eller att kärl och nerver inte ligger där de ska. Det kan även förekomma att nerver är extra känsliga både för beröring samt för förflyttning i samband med ingrepp. Kärlanomalier är ingenting som påverkar vardagen men kan vara viktigt att ha koll på inför provtagningar, operationer eller ingrepp som innefattar djupare mjukdelar eller skelett. 

Tips som underlättar

Innan en större operation, behandling eller provtagning är det viktigt att nämna att det förekommer kärlmissbildningar hos personer med neurosedyn eller dysmeli. Av det skälet är det viktigt att göra en röntgen (angiografi) för att ta reda på hur det ser ut i området där ingreppet i din kropp ska ske. Är det en provtagning som ska göras, kan det räcka med att personalen använder sig av en ven-scanner för att ta reda på var kärlen ligger och hur de ser ut. 

Ta gärna kontakt med någon på EX-Center för att få tips och råd om vad som kan vara bra att tänka på inför ett ingrepp. 

886
889
903