Råd & Stöd


Kontakta gärna EX-Center/FfdN när det gäller ansökningar, intyg och överklagningar angående bilstöd, parkeringstillstånd, merkostnadsersättning, personlig assistans, hemtjänst, ledsagning mm

EX-Center: Marie Wikström, koordinator
Tel. 08-55 10 87 02
E-post: marie.wikstrom@ex-center.org

FfdN: Maria Wilhelmsson, jurist
Tel: 08-55 10 87 01
E-post: maria.w@ffdn.se

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


802
824