Infarter och injektioner

Att få medicin direkt in i blodet är en behandling som används vid sjukdom eller skada. Medicinen ges via en tunn böjlig slang som förs in med hjälp av en nål i venen, venkateter. Att sätta in en sådan slang kallas för en infart. Nålen dras ut och slangen tejpas sedan fast och sitter där så länge medicinen ges. Oftast sätts slangen i armen eller handen och genom den ges till exempel antibiotika, näring, smärtlindring eller blod.


Ska behandlingen pågå under längre tid sätts oftast slangen i ett större blodkärl där den kan sitta under hela eller stora delar av behandlingstiden. Det kan antingen vara en venkateter eller en dosa som opereras in under huden och en slang leds ner via den i blodkärlet (venport). Venporten opereras in i ett blodkärl på halsen. Venporten har ett plastlock som ligger strax under huden och den tål att stickas i med nål många gånger. Genom dosan ges läkemedel, dropp och man kan ta blodprover utan att behöva bli stucken vid upprepade tillfällen. Man kan se och känna dosan utanpå huden som en liten förhöjning. Venporten, som ibland även kallas port-a-cath, kan användas under flera år och man lever som vanligt med den.För målgruppen

Om det inte finns möjlighet att sätta en infart i arm eller hand, så behöver vårdgivaren hitta andra kärl på kroppen som fungerar utan att det försvårar rörligheten alltför mycket för dig. Här är det viktigt att du är med och diskuterar kring var på kroppen infarten är minst i vägen. Om infarten sätts i arm eller ben tänk då på att försöka undvika att det är i den arm eller ben som du använder mest.
Ett ställe som kan fungera bra är i kärlet på sidan av halsen, ovanför nyckelbenet.

Tips som kan underlätta

Vid en långvarig behandling som till exempel cellgifter, så kan det underlätta att man opererar in en venport, (port-a-cath). Eftersom den ligger som en dosa under huden ligger den mindre i vägen och kräver mindre skötsel än en venkateter som ligger med en slang ut genom huden.

886
891
897