Blodprover

Ett blodprov ger en bild av en persons hälsoläge. Antingen tas provet genom ett stick i fingret eller genom att sticka i ett blodkärl, ven. Provet tas oftast i armvecket.

För målgruppen

Att lämna ett blodprov kan behöva mer planering om du har extremitetsavvikelser. Även för de som har armar eller delar av armar så kan det vara svårt att bli stucken då blodkärlen ibland ligger djupare eller att de inte är så synliga. Många har även negativa erfarenheter sedan tidigare som kan försvåra provtagningen.

Om ett prov ska tas i fingret och du saknar fingrar eller om de är små, så kan provet istället tas genom att sticka i en tå eller i en örsnibb: Att ta prov från örsnibben kan vara ett alternativ om det inte kommer tillräckligt genom ett stick i fingret eller tån. Du kan be om att man istället använder sig av mikroprov vilket innebär att det är en mindre mängd blod som används för analys.

Venprover kan tas från armar, fötter eller ben men även från ljumsken eller halsen. Om man sticker i halsen, så är det i det kärl som ligger vid sidan om nyckelbenet.


Här tas ett venprov i foten med en butterfly-nål som är extra tunn.

Tips som underlättar

Om du är svårstucken eller om det krävs ett blodprov från en ven, så be om att få den mest erfarna personen på mottagningen att ta blodprovet. Ligger du på sjukhus, be om att få en person från sjukhusets provtagningsenhet, barnavdelning eller narkosavdelning.

Innan provet tas, bör du, berätta för provtagaren var det är lättast att sticka dig och var de lättast kan få ut blod. Om blodprovet ska tas i en fot eller ett ben går det oftast lättare om du är varm om ben och fötter. En kort promenad innan provtagningen i varma strumpor och skor kan underlätta. Ett annat sätt kan vara att sitta med fötterna i ett riktigt varmt fotbad. När du är varm framträder kärlen tydligare och det blir lättare att sticka. Om det ändå är svårt att se blodkärlen, kan vårdpersonalen använda sig av ultraljud eller en venscanner. Scannern har ett infrarött ljus som gör det lättare att identifiera venen. Om personalen insisterar på att ta blod från ett område som du vet normalt inte fungerar är det viktigt att förklara det och varför det inte fungerat tidigare.

Har du kärl som är tunnare eller mindre, så kan personalen med fördel använda en mindre nål som kallas butterfly. Om du vet med dig att du är svårstucken kan det vara ett alternativ.

Som smärtlindring finns det dels en salva och dels ett plåster som kan användas för att minska smärtan vid sticket. Fråga gärna på apoteket. För att få bästa effekt är det bra om du applicerar salvan eller plåstret ungefär en timma innan provtagningen.


Medicinering

Blodprov kan vara ett sätt för att se vilken effekt en medicinering har. Är du svårstucken kan det vara värt att prata med vårdgivaren för att se om det finns någon alternativ medicin där resultatet kan utläsas på annat sätt för att slippa behöva lämna blodprov.


886
888
893