Artros

Artros är den vanligaste formen av ledsjukdom. Artros ökar med åldern och de vanligaste symptomen är smärta och stelhet i leder. Behandlingen sker främst med läkemedel, träning och motion. Artros kan drabba alla kroppens leder men drabbar främst knä, höft, ryggrad och handens leder. Vid artros blir ledbrosket skörare vilket kan leda till smärta i lederna och funktionsförmågan försämras. Förändringarna i ledbrosket, benet och musklerna runt lederna sker vanligen långsamt under flera år. Musklerna som rör på leden försvagas och leden blir mindre rörlig. En orsak till artros är långvarigt slitage på leder som kan uppstå vid enformigt eller tungt kroppsarbete eller övervikt. Efter 50-års åldern så minskar muskelmassan vilket gör att lederna kan bli extra hårt belastade.
För målgruppen

Eftersom artros är något som kan uppstå vid långvarigt slitage och enformiga rörelser kan det vara lättare att utveckla hos personer med extremitetsavvikelser som i sin dagliga livsföring belastar kroppen så att vissa leder utsätts för extra påfrestningar. Eftersom följden av slitage är smärta och stelhet så kan det innebära att du ytterligare undviker vissa rörelser eller moment och på så sätt får mer ont och svårare att klara vardagen.

Tips som underlättar

För att undvika att artros utvecklas, är det viktigt att hålla en sund vikt för att inte skapa extra belastning på lederna. Fysisk aktivitet och träning kan lindra besvären. Genom att träna upp musklerna runt lederna som är extra utsatta så bygger du upp en styrka som avlastar leden. Ta gärna kontakt med EX-Center som har både ortopedspecialist och sjukgymnaster med erfarenhet av patienter med extremitetsskador.


886
889
900