Blodtrycksmätning

Blodtrycket mäts för att se hur hårt hjärtat arbetar för att pumpa runt blodet i kroppen. När man är ung, eller lång och smal, kan man ha ett lägre blodtryck än normalt. Ofta krävs ingen åtgärd annat än att man behöver vara uppmärksam på att man kan bli yr om man till exempel reser sig för fort.

Att undvika högt blodtryck är viktigt eftersom det belastar kroppens blodkärl. Högt blodtryck kan bero på faktorer som stress eller kraftig övervikt, men det finns även en ärftlig faktor som kan påverka.

För målgruppen

Saknar du armar eller delar därav kan blodtrycket mätas i benen. Det kan mätas på tre olika sätt: på låret, vaden eller ankeln. För att få så jämförbara mätvärden som möjligt, är det viktigt att blodtrycket tas i samma ben, på samma sätt och helst vid samma tidpunkt vid varje mättillfälle.

Det finns få studier kring blodtrycksmätningar i benen. Enligt en japansk studie (Hinoshita, 2017) (1)  har man sett att blodtrycket är aningen högre i benet jämfört med blodtrycket i armen. Därför kan det vara bra att med jämna mellanrum kontrollera ditt blodtryck så att du själv och din vårdgivare kan se eventuella förändringar.

Tips som underlättar

Råd vid blodtrycksmätning i ben

För att mäta blodtrycket sätts manschetten runt lår, vad eller ankel. Om manschetten sätts runt låret så lyssnar den som gör mätningen efter pulsen i knävecket. Sätts manschetten runt vad eller vrist, lyssnar man efter pulsen vid sidan om fotknölen på insidan av foten. Det kan upplevas som mindre smärtsamt att sätta manschetten runt vristen istället för runt vad eller lår.

Innan man börjar mätningen är det viktigt att du ligger så plant som möjligt, gärna med benet på en kudde. Oavsett var på benet benmanschetten sätts ska benet vara i samma nivå som hjärtat.[1] Guide for the management of Thalidomide Embryophathy, 2017. Shin Ohnishi Fumihiko Hinoshita, Center hospital og the National Center for Global Health and Medicine


886
888
894