Operation

Operation är en behandling för att korrigera eller åtgärda ett tillstånd eller en skada som inte går att göra på annat sätt. Vid operation så används lokalbedövning eller så sövs man genom narkos. 


För målgruppen

Sjukhus och operationer är för många kopplade till tidiga minne som är förknippade med obehag och rädsla. Ska en operation eller ett ingrepp genomföras är det viktigt att berätta för personalen om sina erfarenheter så att de, i den mån det går, kan hjälpa till att lindra obehaget. 

Om operationen ska utföras på en kroppsdel som från födseln har en avvikelse, är det viktigt att genomgå extra undersökningar innan ingreppet. Det kan vara så att både kärl och nerver går i andra banor eller ligger på andra platser i kroppen (kärlanomalier) än hos personer utan extremitetsavvikelser. Berätta för din läkare att det förekommer kärlmissbildningar i målgruppen och att det kan vara värt att göra extra undersökningar för att undvika onödiga komplikationer. 

Efter en operation är det extra viktigt att göra tätare kontroller än vad som är brukligt för att se till att läkningen går bra samt för att se till att rörlighet och funktion återfås i möjligaste mån. 

Tips som underlättar

En operation innebär ofta att du under en längre tid kommer att ligga i en och samma position. Det kan innebära att du får extra ont efteråt. Vet du med dig att du har svårt att ligga eller sitta länge i en viss position, berätta det för personalen så att de kan hjälpa dig att få så bra avlastning som möjligt under ingreppet. 

Efter ett ingrepp eller operation så har du förmodligen mer ont och kan ha svårare att röra dig på samma sätt och därför svårare att klara dagliga aktiviteter. Tänk igenom ordentligt vilken hjälp och vilka hjälpmedel som du kan behöva under rehabiliteringstiden för att underlätta för dig. Assistans eller hemtjänst kan bli aktuellt under en övergångsperiod och på sjukhuset kan du få hjälp med att kontakta kommunens biståndshandläggare för att planera inför hemgång. 

Vårdpersonal kan ibland förutsätta att personer med omfattande rörelsehinder redan har hjälp i form av personlig assistans eller hemtjänst. Om du inte har det och tror att du kan behöva det, är det viktigt att du talar om det för vårdpersonalen

886
891
898