Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Det har blivit allt svårare att få parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Särskilt svårt är det för personer med armskador. FfdN arbetar framför allt för att personer med armskador ska betraktas ha sådana svårigheter med förflyttning som berättigar till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade via din kommun. 


803
815