Bilstöd

Personer med varaktiga funktionshinder som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller har svårt att använda allmänna kommunikationer kan ha rätt till bilstöd.
 
Bilstöd lämnas i form av fem olika bidrag.
1. Grundbidrag
2. Anskaffningsbidrag
3. Tilläggsbidrag
4.  Anpassningsbidrag
5. Bidrag till körkortsutbildning
 
Alla som har rätt till bilstöd får ett grundbidrag på högst 30 000 kr. 
Anskaffningsbidrag är ett inkomstprövat bidrag. Vid en årsinkomst över 220 000 kr erhålls inget anskaffningsbidrag.
Tilläggsbidrag lämnas 
med högst 30 000 kr till personer som behöver anpassa sin bil för att kunna använda den, 
med högst 40 000 kr till personer som behöver en bil som är anpassad för rullstol  samt
som ersättning för att bilen har originalmonterade tillägg (kupévärmare, backkamera m.m.). Vilka tillägg som ger rätt till bilstöd beror bl.a. på dina behov och hur vanligt förekommande detta tillägg är.
Anpassningsbidraget motsvarar kostnaden för (efter)anpassningar som behövs för att bruka fordonet.
Bilstöd kan även beviljas för körträning som behövs före eller efter en anpassningsåtgärd.
 
För mer information se: 
Socialförsäkringsbalk (2010:110) 52 kap
 
 


Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


803
814