Bilstöd

För många av våra medlemmar är bilen deras viktigaste hjälpmedel. Att få bilstöd innebär att den enskilda bl.a. kan få bidrag till inköp och anpassning av bil.

FfdN arbetar för att regelverket om bilstöd ska ge personer med rörelsehinder möjlighet att införskaffa och anpassa sina bilar utan att drabbas av orimliga kostnader. Bilstödet får inte urholkas genom att mer och mer kostnader överförs på den enskilde. Föreningen vill även se en höjning av åldersgränsen för bilstöd. 

Du söker bilstöd via Försäkringskassan.


803
814