Tandvård

Personer som har en långvarig sjukdom eller en omfattande funktionsnedsättning, kan ha rätt till F-tandvård. Det kan man få om man till följd av sin funktionsnedsättning, har stora svårigheter att ta hand om sin munhygien eller medverka till tandbehandling.För målgruppen

När man har extremitetsavvikelser kan det vara svårt att sköta sin munhälsa och tandhygien. Det kan då vara berättigat att du beviljas bastandvård till samma kostnad som sjukvård, som omfattas av högkostnadsskyddet. Om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) så är du berättigad till bedömning av munhälsan och nödvändig tandvård och därmed F-kort. Det ansöker du om hos din LSS-handläggare på kommunen.

Om du inte omfattas av LSS kan du ändå få hjälp med bastandvård. För det krävs ett intyg från läkare. Du ansöker om F-kort via ditt landsting.
Ta kontakt med EX-Center om du behöver hjälp kring hur du ansöker.

För att påvisa behovet för att bli berättigad till F-kort, behöver du styrka att du använder munnen och tänderna på ett sätt som sliter på dem. De argument som du kan använda är att du dagligen använder mun och tänder till att bära, lyfta, dra, öppna förpackningar, drar upp och ner dragkedjor och så vidare. Listan kan göras lång. Det gör att tänderna slits extra mycket. För att undvika slitage kan du lägga på ett skyddande lager plast på tänderna. Det är något som behöver upprepas regelbundet.

Ytterligare argument som kan användas i ansökan är svårigheten att komma åt överallt med tandborsten eller att du har svårigheter att använda tandtråd och mellanrumsborstar. Vissa mediciner kan påverka munhälsan då de kan bidra till ökad eller minskad salivproduktionen, vilket också kan innebära att munhälsan försämras. I ansökan anger du att du har en sällsynt diagnos.

Tips som underlättar

För att underlätta i att hålla en god munhygien, så finns det på sidan Tipbase.org några olika varianter av tandborstar. Har du svårt att själv hålla tandborsten, så finns det ställningar som du kan montera på handfatet där du kan fästa tandborsten.


Bild på krokodil

886
890
905