Vägledning i vården

Tips och råd för dig

med multipla extremitetsavvikelser

i dina möten med vården.


Framtagna av EX-Center

och Föreningen för de Neurosedynskadade

tillsammans med våra medlemmar/patienter.

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


886