Vägledning i vården

Tips och råd för dig med multipla extremitetsavvikelser

i dina möten med vården.

Framtagna av EX-Center och Föreningen för de Neurosedynskadade

tillsammans med våra medlemmar/patienter.

Se i menyn under VÄGLEDNING I VÅRDEN

886