Urinprov

Urinprover tas ofta för att ställa diagnos, ge besked om sjukdom eller utesluta sådan.

Ett urinprov kan tas på olika sätt beroende på vad det är som ska undersökas. Ofta lämnas urinprovet i direkt anslutning till när man träffar sin vårdgivare. Ibland får man återkomma vid annat tillfälle om det är så att vårdgivaren vill ha prov på morgonurin eller att man samlar urin. Patienter med diabetes eller en njursjukdom, kan behöva lämna urinprov regelbundet för att kontrollera hur behandlingen fungerar. 

För målgruppen

Att lämna urinprov kan bli besvärligt om det är så att du har svårt att hålla i kärlet där urinen ska samlas. För att underlätta kan du be om att få ta med provtagningssetet hem och lämna in provet någon dag senare.

Tips som underlättar

Det enklaste sättet att samla urinen hemma kan vara att du använder dig av ett större kärl som du kissar i och sedan häller över en del i det rör som ska lämnas in. Ett tips kan vara att stå i dusch/badkar och kissa i en skål. Det är viktigt att kärlet som används är väl rengjort. 

För att få ett så rent prov som möjligt bör du först kissa en liten mängd utanför kärlet, sen för du in bägaren i strålen eller kniper ihop innan resten av urinen samlas upp i kärlet. 

Tänk på att provet ska förvaras kallt (i kylskåpet) innan det lämnas in till provtagnings-enheten. 

Medicinering

Vissa läkemedel är vätskedrivande och det kan göra att du behöver gå oftare på toaletten. Prata med vårdgivaren för att se om det finns alternativ medicin som inte har den effekten om det är besvärligt med toalettbesök.

886
888
895