Neurosedynskada

För mer än 50 år sedan slog en västtysk barnläkare larm om att ett storsäljande, och vad man trodde, helt ofarligt sömnmedel låg bakom en våg av svåra missbildningar hos nyfödda i Västtyskland. I Sverige såldes detta sömnmedel under produktnamnet Neurosedyn. När katastrofens vidd till sist blir känd står det klart att omkring 10 000 barn i världen fötts med missbildningar orsakade av läkemedlet. Sverige föddes mellan 150 och 160 barn med neurosedynskador, varav cirka 35 procent avled vid födseln, ofta på grund av skador på hjärta eller njurar. Av de 107 barn som överlevde hade många missbildningar på skelettet.

Det verksamma ämnet i medicinen, Talidomid, blockerar tillväxten av långa rörben, vilket orsakar att händer och fötter kan växa direkt från bålen utan mellanliggande armar och ben. Många barn föddes dessutom med inre skador samt syn- och hörselskador.

I menyn under "Neurosedyn" kan du läsa om vad som hände och vad som hänt sedan dess. 

804
918