Övriga handikappolitiska frågor

FfdN arbetar också med andra handikappolitiska frågor som berör våra medlemmar.  Vi är bl.a. representerade i Skolverkets samråd för funktionshinderrörelsen och vi har varit med i referensgruppen för brukarorganisationer om mänskliga rättigheter inför bildandet av Institutet för mänskliga rättigheter.
803
816