Hörsel- och synnedsättning

Att ha nedsatt syn eller hörsel är något som för de allra flesta kan vara extra besvärligt. Dessutom så är det något som för de flesta försämras med åren. 


För målgruppen

Om du saknar händer, armar eller delar därav kan det bli extra besvärligt att klara av att använda hörapparat, glasögon eller att göra sig förstådd med hjälp av teckenspråk. 

Tips som underlättar

När det gäller hörselnedsättningar och användandet av hörapparater så finns det apparater som kan laddas genom att använda sig av en extern laddningsenhet där man kan placera sin apparat för laddning. Då slipper du problemet med att byta batterier. 

Har du en synnedsättning kan det underlätta att använda kontaktlinser som ett alternativ till glasögon om du upplever att de sitter dåligt, immar igen eller att de glider av när du blir varm och svettas. Det finns även progressiva kontaktlinser som gör att du kan se på både nära och långt håll. Ett ytterligare alternativ kan vara progressiva glasögon. Diskutera med din optiker för att hitta bästa lösning. 

886
889
904