2008 Thalidomide Pharmion (tidigare känt som Neurosedyn) godkänt för användning inom Europa

2008
Thalidomide Pharmion (tidigare känt som Neurosedyn) godkänt för användning inom Europa. Läs FfdN:s uttalande här

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


804
883
831