2008 Thalidomide Pharmion (tidigare känt som Neurosedyn) godkänt för användning inom Europa

2008
Thalidomide Pharmion (tidigare känt som Neurosedyn) godkänt för användning inom Europa. Läs FfdN:s uttalande här

919
883
831