2012 Studie från universitetet i Heidelberg från maj 2012 angående bl.a hälsoläget för de Neurosedynskadade

2012 
Studie från universitetet i Heidelberg från maj 2012 angående bl.a hälsoläget för de Neurosedynskadade 
Rapporten är på engelska

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


804
883
833