Amputation

En olycka eller sjukdom kan leda till amputation av extremiteter. Orsaken kan tex vara mycket svåra brännskador, krigsskador eller blodförgiftning. 
Blodförgiftning, även kallat sepsis, är en bakteriell infektion som orsakar vävnadsskador och kan i svåra fall leda till amputation av flera extremiteter.
804
916