Ca 1990-2005 Neurosedyn i Brasilien

Ca 1990-2005 Neurosedyn i Brasilien
Under 90-talet föddes en ny generation neurosedynskadade i bl.a. Brasilien. 

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


804
883
828