CALENDAR
75
5b67969d0091d21048c33e02cb8c47e3
Tillbaka

FfdN Lunken och FfdN-Stockholms sommarlunch

Med samling 10:30 kommer vi att springa/jogga/gå/rulla/cykla i en flack bana runt
Lötsjön med start och mål utanför Gröna Stugan mellan 11:00-12:00.

Nytt jämfört med förra året är att vi tar oss runt i högervarv.
Varvet är ca 1 km och man avverkar så många varv som man vill.

Alla medlemmar erhåller en medalj om man tillryggalägger
minst ett varv.
Vatten kommer finnas vid start/mål

Aktivitet i hälsans tecken

Datum: 2023-05-28
Plats: Gröna Stugan, Ursviksvägen 28, Sundbyberg

Kontaktperson

Håkan Andersson
E-post: hakan.andersson@ffdn.se
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

 
52