Hälsa och livsstil för personer med extremitetsavvikelse


Vikten av att göra goda livsstilsval

Det finns många faktorer som påverkar vår hälsa. Mycket ligger bortom individens kontroll, men det finns dock ett område som vi kan påverka och det är vår livsstil. Dit räknas, bl.a. tobak, alkoholvanor, fysisk aktivitet, matvanor, stresshantering m.m. Dessa livsstilsval är extra viktiga för personer med ett rörelsehinder.

Det är 10 gånger så vanligt med ohälsa hos personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2016). Det är allvarligt eftersom fetma och att vara i dålig fysisk kondition får mycket större konsekvenser för personer med rörelsehinder. Dåliga livsstilsval i kombination med en funktionsnedsättning kan för många göra det svårt eller omöjligt att klara av sina dagliga liv.  

 

Förändringar för bättre hälsa

För personer med extremitetsskador kan viktnedgång med hjälp av ökad fysisk aktivitet vara svårt och i vissa fall omöjligt. Viktnedgång är dock möjlig genom att anpassa kosten efter förutsättningarna. Det handlar om att äta mindre men bättre. 

Det kan vara svårt för personer med rörelsehinder, som till exempel extremitetsavvikelser, att nå upp till rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet. Vanliga tips kanske inte alltid fungerar. Det kanske t.ex. inte är möjligt att ta trappan i stället för hissen. I stället måste den planerade träningen och fysisk aktiviteten ökas.

 


Få bättre hälsa som medlem i FfdN

En av FfdN:s viktigaste uppgifter är att hjälpa våra medlemmar på vägen mot att kunna leva mer aktiva och hälsosammare liv. Både vår riksförening och våra regionföreningar arbetar kontinuerligt med olika hälsorelaterade aktiviteter, utan pekpinnar och där alla jobbar utifrån sina egna unika förutsättningar. Aktiviteterna kan vara alltifrån föreläsningar till träningsgrupper med tränare som har kunskap om träning för personer med olika rörelsehinder.

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra förändringar i sin livsstil som leder till ett friskare mer hälsosamt liv. Om tröskeln till ett mer hälsosamt liv känns hög är det är uppmuntrande att veta att små livsstilsförändringar kan ge stora resultat.

 

Ta hjälp av EX-Center

Personer med multipla extremitetsavvikelser kan få stöd av rehabiliteringscentret EX-Center, som drivs av FfdN och Aktiv Ortopedteknik. EX-Center kan hjälpa dig med att ta fram träningsprogram och utreda behov av hjälpmedel för att underlätta träning. För mer information om hur du kommer till EX-Center, kontakta EX-Centers koordinator Marie Wikström på e-post marie.wikstrom@ex-center.org, eller tel. +46 (0)8 55 10 87 02. EX-Center och FfdN:s hälsoprojekt, 2013-2015.

Kort sammanfattning av projektet 803
818