Smärta

Smärta kan uppstå av flera orsaker. Det kan dels bero på skador, fysisk sjukdom eller psykisk sjukdom. Ibland hittar man ingen orsak till smärtan. Smärta är kroppens sätt att skydda sig. Hur ont man har eller hur mycket man lider av smärtan, påverkas av kulturella, sociala och psykologiska faktorer, såsom stress, psykiska faktorer och hur tålig man är.


Kroppen strävar efter att undvika smärta vilket kan leda till att man börjar kompensera i sitt rörelsemönster oftast genom att ändra sitt sätt att stå, gå, sitta eller ligga. Det är då lätt att det uppstår smärta i andra delar av kroppen. För att undvika det är det viktigt att få hjälp tidigt och att hitta bra smärtlindring. Med god smärtlindring kan långtgående fysiska, sociala, emotionella och psykiska problem förhindras.

För målgruppen

Hos personer med extremitetsavvikelser är smärtan ofta kopplad till rörelseapparaten. Det kan dels bero på att du belastar kroppen på ett ”felaktigt” sätt när du går, står, sitter eller gör saker, men det kan också vara smärta som är kopplat till att du mist en kroppsdel genom sjukdom eller skada, så kallad fantomsmärta. Det kan du läsa mer om på 1177.se.

Tips som underlättar

Smärta kan uppstå genom att du belastar kroppen ojämnt. Muskler, muskelfästen, leder och ligament överansträngs. En bra smärtlindring är att arbeta förebyggande, att bygga upp musklerna runt omkring vilket kan hjälpa till att avlasta och stabilisera det utsatta området.

En del moment i din vardag kan vara svåra att undvika och istället får du försöka hitta andra sätt att utföra aktiviteten på eller se om du kan hitta något hjälpmedel som kan underlätta.

Det finns många sätt att söka lindra smärtan. Det kan handla om att regelbundet få massage, använda värmedyna eller spikmatta. Även akupunktur, naprapat- eller kiropraktor-behandlingar kan lindra. Träning kan i många fall också hjälpa.

Ett annat sätt kan vara medicinering om smärtan är tillfällig eller att den är av den grad att den påverkar din vardag negativt. Istället för att gå och ha ont, ta kontakt med EX-Center eller din vårdgivare på hemmaplan.


886
890
907