Ca 1990-2000 Neurosedynskadade jorden Runt

Ca 1990-2000 Jorden Runt
De Neurosedynskadade som föddes i slutet av 50 och början av 60-talet, var på slutet av 90-talet,och början av 2000-talet omkring 40 år gamla. Många bildade familj och arbetade på vitt skilda områden. Möt några av de ca 10.000 Neurosedynskadade jorden runt här och hur deras liv såg ut då. 

919
883
827